Djelatnici

Znanstvenici

Stručni suradnici

Ivana Haničar Buljan, 01 6112 728, ihanicar@ipu.hr (arhitektica)

Sanja Kasa Klobučar, 01 6112 735, skasa@ipu.hr (informatičarka)

Anita Katulić, 01 6112 745, akatulic@ipu.hr (knjižnica)

Paolo Mofardin, 01 6112 738, mofardin@ipu.hr (fotograf)

Danijela Šapina, 01 6112 728, dsapina@ipu.hr (arhitektica)

Irena Šimić, 01 6112 046, isimic@ipu.hr (dokumentacija)

Zlatko Uzelac, 01 6112 050, zuzelac@ipu.hr (javne komunikacije)

Goran Vareško, 01 6112 728, gvaresko@ipu.hr (arhitekt)

Marijana Vojtić, 01 6112 728, mvojtic@ipu.hr (arhitektica)

Asistenti

Petra Batelja, 01 6112 047, pbatelja@ipu.hr (doktorandica)

Nikola Bojić, 01 6112 043, nbojic@ipu.hr (doktorand)

Sanja Horvatinčić, 01 6112 044, shorvat@ipu.hr (asistentica)

Matko Matija Marušić, 01 6112 740, mmarusic@ipu.hr (doktorand)

Sanja Sekelj, 01 6112 044, ssekelj@ipu.hr (asistentica)

Iva Raič Stojanović, 01 6112 744, iraic@ipu.hr (doktorandica)

Mladi istraživači

Ana Perčinlić, apercin@ipu.hr, dipl. knjižničarka, pripravnica (HZZ)

Jelena Mićić, jmicic@ipu.hr, stručna suradnica – istraživačica (HZZ)

Jure Roić, stručni suradnik – istraživač (HZZ)

Jelena Mayer, jmayer@ipu.hr, stručna suradnica – istraživačica (HZZ)

Nevenka Šarčević, nsarcev@ipu.hr, stručna suradnica – istraživačica (HZZ)

Administracija

Nela Gubić, 01 6112 744, ngubic@ipu.hr (tajništvo)

Lida Matijević, 01 6112 009, lmatijevic@ipu.hr (računovodstvo)

Irena Nenadić, 01 6112 009, inenadic@ipu.hr (računovodstvo)

Igor Pavlek, 01 6112 009, ipavlek@ipu.hr (ekonom)

Emeriti