Izdavački projekti

Za detaljnije informacije o izdanjima koja Institut planira objaviti u periodu od 2016. do 2017. godine kontaktirajte urednike i autore.

-
Arhitektonski i urbanistički natječaji Zagreba između dva svjetska rata 1918.–1941.

Autorice: dr. sc. Tamara Bjažić Klarin i Ivana Haničar Buljan
Urednica: dr. sc. Željka Čorak

-
Crkva sv. Vlaha u Dubrovniku

/ likovna monografija /

Autori: Silvija Banić, Željka Čorak, Katarina Horvat-Levaj, Nella Lonza, Ana Marinković, Daniel Premerl, Radoslav Tomić, Ivan Viđen, Danko Zelić
Urednica: dr. sc. Katarina Horvat Levaj

-
Svetište Gospe Sinjske na nacrtima iz Arhiva Franjevačkog samostana u Sinju

Suizdavač: Književni krug Split
Autorica: dr. sc. Darka Bilić

-
Postmedijske i izvaninstitucionalne umjetničke prakse od 1960-ih godina nadalje

/ umjetnička knjiga u okviru III. faze trogodišnjeg znanstvenog projekta Postmedijska umjetnost u Srednjoj i Jugoistočnoj Europi /

Urednica: dr. sc. Sandra Križić Roban
Suradnice: dr. sc. Leonida Kovač, Marija Borovičkić

-
French Artistic Culture and Postwar Socialist Europe

/ znanstvena knjiga uz istoimenu međunarodnu konferenciju održanu 2015. godine /

Urednica: dr. sc. Ljiljana Kolešnik
Izvršna urednica: Sanja Horvatinčić

-
French Artistic Culture and interwar Central and East European Modern Art

/ znanstvena knjiga u okviru 3. faze trogodišnjeg projekta Pariška likovna scena /

Urednici: dr. sc. Petar Prelog, dr. sc. Tamara Bjažić Klarin, dr. sc. Ljiljana Kolešnik

-
Robert Adam and Diocletian's Palace in Split

/ zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog 2015. godine /

Urednici: dr. sc. Joško Belamarić, dr. sc. Ana Šverko
Suizdavač: Školska knjiga

-
Construction and Deconstruction of Socialism Case of the Socialist Monuments

/ zbornik radova međunarodnog panela „Collective Memory and the Deconstruction of Socialism“ održanog na 2. konferenciji Socialism on the Bench, Pula, 2015. /

Urednice: Sanja Horvatinčić, dr. sc. Ljiljana Kolešnik