Studije i elaborati

Kontakt:

Ivana Haničar Buljan, d.i.a.
T. 01 6112 728
E. ihanicar@ipu.hr

-
Studije i elaborati rezultat su primijenjenih istraživanja koja u fokusu imaju primarno spomeničke i urbane cjeline. Provode se kao dio znanstvenog programa Instituta a ostvaruju se u suradnji istraživača znanstvenika i stručnih suradnika, temeljem neposrednog terenskog istraživanja i dokumentiranja, prethodnog arhivskog istraživanja te naknadne interpretacije i stručne prezentacije spomeničkog kompleksa, pojedinačnog kulturnog dobra ili povijesne cjeline. Ovaj tip projektnih aktivnosti potvrda je dugogodišnje tradicije prisutnosti Instituta u polju praktičnih istraživanja spomeničke baštine i njezine zaštite, pri čemu se plodonosnom pokazuje suradnja s naručiteljima u nadležnim javnim ustanovama i službama.

Istraživanja i studije u tijeku

Razvoj tematske rute Zrinski-Sulejman u prekograničnom području / Zrinyi-Sulejman thematic route devepolpemt in the cross-border region (IPA CBC HUHR/1101/1.2.3./0009)
Nositelj projekta: Grad Szigetvar
Partneri projekta: Turistička zajednica grada Osijeka, Grad Osijek, Općina Darda
Naručitelj studije: Grad Osijek
Izvođač: Institut za povijest umjetnosti
Voditelji: Ivana Haničar Buljan, Ratko Vučetić

Istraživanje i dokumentiranje urbane jezgre osječke Tvrđe za potrebe izrade konzervatorsko-urbanističke studije, II. faza (blokovi 1–8)
Voditelji: dr. sc. Ratko Vučetić, Ivana Haničar Buljan
Naručitelj: Agencija za obnovu osječke Tvrđe, Osijek

Urbanističko-konzervatorska studija partera javnih prostora povijesne jezgre Kastva – unutar zidina s prijedlogom smjernica za obnovu i zaštitu
Naručitelj: Grad Kastav
Voditelji: Ivana Haničar Buljan, Ratko Vučetić
Autori: Zlatko Uzelac, Marijana Vojtić

Urbanističko-konzervatorska studija gradskih zidina Kastva s konceptom prezentacije
Naručitelj: Grad Kastav
Voditelji: Ivana Haničar Buljan, Ratko Vučetić
Autori: Andrej Žmegač, Zlatko Uzelac, Marijana Vojtić

Arhitektonska dokumentacija postojećeg stanja, obrada arhivske, fotografske i ostale grafičke dokumentacije i nacrtnog dijela idejnog prijedloga obnove i prezentacije – kompletiranje konzervatorske studije za Župnu crkvu sv. Martina u Donjoj Voći
Naručitelj: Varaždinska biskupija, Župa sv. Martina bl. Donja Voća
Autorice: Vlasta Zajec, Marijana Vojtić

Završene studije

2015.

Program kulturno-edukativnog projekta Stari grad Susedgrad, autori: Ivana Haničar Buljan, Ratko Vučetić, suradnici: Drago Miletić, Marijana Vojtić, Alice Gröper-Šajber; naručitelj i suradnja: Grad Zagreb, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada, voditelji i suradnici: Jadranka Veselić Bruvo, Mirna Meštrović, Iva Bedenko, Ana Magdić; 52 str., ilustr. u boji, Zagreb, 2015.

Istraživanje i dokumentiranje urbane jezgre osječke Tvrđe za potrebe izrade konzervatorsko-urbanističke studije, I. faza (blokovi 9–19), 2 knjige; voditelji: dr. sc. Ratko Vučetić, Ivana Haničar Buljan, naručitelj: Agencija za obnovu osječke Tvrđe, Osijek, 2015.

Arhitektonska dokumentacija postojećeg stanja i nacrtnog dijela idejnog prijedloga obnove i prezentacije kurije župnog dvora u Koprivničkom Ivancu, voditeljica: Ivana Haničar Buljan, autorica: Marijana Vojtić, naručitelj: Varaždinska biskupija, Zagreb, 2015.

2014.

Konzervatorska studija za zaštitu i obnovu ruralnog naselja Mali Vrv i neposrednog okolnog kulturno-prirodnog krajobraza unutar parka prirode „Biokovo“, autori: dr. sc. Joško Belamarić, dr. sc. Darka Bilić, naručitelj: Općina Tučepi, Split, 2014.; 199 str.; ilustr. u boji.

Urbanističko-konzervatorska studija partera javnih prostora osječke Tvrđe s prijedlogom konzervatorskih smjernica, knjiga 2 (sadržaj: arhivske fotografije Tvrđe, stare razglednice Tvrđe, fotodokumentacija, komparativni primjeri), voditelji: Ivana Haničar Buljan, Ratko Vučetić; autori: Marko Ambroš, Zlatko Uzelac; suradnici: Alice Gröper-Šajber, Goran Vareško; naručitelj: Agencija za obnovu osječke Tvrđe, Osijek, izvođač: Institut za povijest umjetnosti, 2014.; 107 str.; ilustr.; 30 cm.

Urbanističko-konzervatorska studija partera javnih prostora osječke Tvrđe s prijedlogom konzervatorskih smjernica, knjiga 1 (sadržaj: uvod, povijest ulične strukture, kronologija komunalnog uređenja Tvrđe, postojeće stanje, analiza po trgovima i ulicama, analiza komparativnih primjera, valorizacija i prijedlog konzervatorskih smjernica, literatura i izvori), voditelji: Ivana Haničar Buljan, Ratko Vučetić, autori: Marko Ambroš, Zlatko Uzelac, suradnici: Alice Gröper-Šajber, Goran Vareško, naručitelj: Agencija za obnovu osječke Tvrđe, Osijek, izvođač: Institut za povijest umjetnosti, 2014.; 108 str.; ilustr. i nacrti; 30 cm.

Identifikacija i valorizacija prirodne i graditeljske baštine područja Dubrovnika u prostornom kontekstu, voditelj: Joško Belamarić, autori: Igor Belamarić, Joško Belamarić, Darka Bilić, Ana Šverko, Ambroz Tudor, naručitelj: Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije; Institut za povijest umjetnosti, 2014.; 334 str.; ilustr.; 30 cm.

2013.

Konzervatorska studija uređenja glavnog pročelja crkve Gospe Sinjske u Sinju, autorica Darka Bilić, Institut za povijest umjetnosti – Centar Cvito Fisković, 2013.; 45 str.; ilustr.

Dvorac Eugena Savojskog u Bilju: povijesno-građevni razvoj, valorizacija i prijedlog konzervatorskih smjernica, knjiga I. i II., autori: Ivana Haničar Buljan, Zlatko Uzelac, Ratko Vučetić, Andrej Žmegač, suradnici: Marko Ambroš, Alice Gröper-Šajber, Ivana Horbec, savjetnica: Katarina Horvat-Levaj, konzervatorsko-restauratorska istraživanja: Oslik d.o.o., građevinska istraživanja: Branko Galić; Institut za povijest umjetnosti, 2013.; 221 str.; ilustr.; 30 cm.

Trakošćan – kapela sv. Križa: konzervatorska studija s arhitektonskom dokumentacijom postojećeg stanja, preliminiranim restauratorskim istraživanjima i idejnim prijedlogom obnove/uređenja crkve, autori: Davorin Stepinac, Marijana Vojtić, Krasanka Majer Jurišić, Vlasta Zajec, suradnice: Iva Raič Stojanović, Alice Gröper-Šajber, restauratorski radovi: Nives Maksimović Vasev, viši restaurator, Institut za povijest umjetnosti, 2013.

2012.

Konzervatorska studija za povijesno-ruralnu cjelinu Bobovišća na moru, autori: Ana Šverko, Antonija Eremut, Darka Bilić, Igor Belamarić, Institut za povijest umjetnosti, 2012.; 79 str.; ilustr. (Sažetak: Studijom je izložen zakonski okvir zaštite kulturnih dobara i načela zaštite kulturne baštine kao prijedlog smjernica za planske odredbe. Uz pregled povijesti naselja donesen je razvoj naselja, katalog pojedinačnih objekata i zaštićenih kulturnih dobara te vrijednih građevina od lokalnog značaja s prijedlogom konzervatorskih smjernica. Izložene su neophodne radnje pri upravnom postupku za intervencije na građevinama, javnim površinama i komunalnoj infrastrukturi.)

2011.

Dvorac Esterhazy u Dardi: povijesno-građevni razvoj i valorizacija, prijedlog konzervatorskih smjernica, autori: Katarina Horvat-Levaj, Ratko Vučetić, Ivana Haničar Buljan, suradnica: Danijela Šapina, Institut za povijest umjetnosti, 2011.; 3 sv.; ilustr.; 30 cm; prilog CD-ROM.

Konzervatorska studija uređenja zgrade i vanjskog prostora ribarnice u Splitu, Institut za povijest umjetnosti – Centar Cvito Fisković, 2011.; 94 str.; ilustr.

Arhiva studija i elaborata

Popis studija i elaborata koje je Institut vodio i izradio u periodu od 1966. do 2010. godine objavljena je u knjizi Baština u fokusu (IPU, Zagreb, 2011.), povodom obilježavanja 50 godina od osnutka Instituta, a može se preuzeti ovdje (pdf, 1,4 MB).