Nakladništvo

Radovi Instituta za povijest umjetnosti

ISSN (tiskano izdanje) 0350–3437
ISSN (online izdanje) 1845–4534

Glavna i odgovorna urednica
Mirjana Repanić Braun

Uredništvo
Sanja Cvetnić (nezavisni vanjski član), Ivana Haničar Buljan, Katarina Horvat-Levaj, Ana Plosnić Škarić, Mirjana Repanić-Braun, Danko Zelić

Uredničko vijeće
Elmar Brohl (Marburg), Géza Galavics (Budapest), Emil Hilje (Zadar), Herbert Karner (Wien), Martin Mádl (Praha), Tonko Maroević (Zagreb), Silvia Meloni Trkulja (Firenze), Barbara Murovec (Ljubljana), Götz Pochat (Graz), Marino Viganò (Padova)

Kontakt
Institut za povijest umjetnosti
Ulica grada Vukovara 68
10 000 Zagreb, Hrvatska
T. 01 6112 045
F. 01 6112 742
E. radovi-ipu@ipu.hr; mbraun@ipu.hr

O časopisu

Radovi Instituta za povijest umjetnosti izlaze jednom godišnje.
Časopis je referiran u:

  • Repertoire de la litterature de l’art – RILA (1975.–1989.)
  • The journal is indexed by Bibliography of the History of Art – BHA (1990.–2007.)
  • International Bibliography of Art – IBA (od 2007.)
  • European Reference Index for the Humanities (ERIH)
  • EBSCO (Art Source Database)
  • Scopus (od 2015.)

Izdavanje časopisa financijski podupire Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.

O profilu i standardima časopisa

Radovi Instituta za povijest umjetnosti (Radovi IPU) znanstveni je časopis otvoren autorima koji donose nova saznanja, teorije i interpretacije iz polja povijesti umjetnosti. U Radovima IPU objavljuju se izvorni znanstveni članci, prethodna priopćenja i pregledni radovi koji prethodno nisu bili objavljeni u nekom drugom tiskanom ili elektronskom mediju. Objavljuju se također članci kojima je prethodio elaborat ili izlaganje na znanstvenom skupu, neobjavljeno u zborniku radova (autori tu činjenicu trebaju spomenuti u prvoj bilješci).

Uz članke koji se bave poviješću umjetnosti u Hrvatskoj i njezinim širim kontekstom, dobrodošli su i prilozi s temama iz srednjoeuropskog, mediteranskog i općenito europskog kulturno-umjetničkog kruga. Ako uredništvo zaključi da članak tematikom ne odgovara koncepciji časopisa, da je nepotpun, preopširan, slabo strukturiran ili da je dio već objavljene veće cjeline, u odnosu na koju ne donosi ništa novo, može ga uz obrazloženje odbiti prije nego što ga podvrgne postupku recenziranja. Razmatraju se isključivo cjeloviti, u potpunosti dovršeni tekstovi opremljeni kvalitetnim ilustracijama (ako su predviđene), koji udovoljavaju kriterijima prihvaćenim za znanstvene edicije u polju humanističkih znanosti i povijesti umjetnosti.

Integralni radovi objavljuju se na hrvatskom ili nekom od svjetskih jezika. Uredništvo osigurava lekturu, korekturu i redakturu tekstova na hrvatskom i engleskom. Autori se sami moraju pobrinuti za profesionalni prijevod sažetka (300–1200 riječi), legendi i ključnih riječi na engleski jezik, kao i za kvalitetan prijevod, profesionalnu lekturu i korekturu članka pisanih u cijelosti na engleskom (njemačkom ili talijanskom). Članak na njemačkom ili talijanskom jeziku mora imati sažetak na hrvatskom.

U aktualnom će broju biti objavljeni članci koji u redakciju stignu najkasnije do 30. lipnja, a ispunjavaju gore navedene kriterije i dobiju dvije pozitivne recenzije. Članci prispjeli nakon toga datuma u tekućoj godini biti će razmatrani za objavljivanje u idućem broju. Jednom prihvaćen članak obvezuje autora da isti rad ne smije objaviti drugdje bez dozvole uredništva, a i tada samo uz podatak o tome gdje je članak objavljen prvi put. Članci se ne honoriraju, a autor dobiva jedan besplatni primjerak časopisa i separat u digitalnom obliku (pdf formatu).

Urednički i recenzijski postupak

Predrecenzija

Uredništvo čita sve dospjele članke i raspoređuje ih u tri osnovne kategorije: priloge koji se odmah šalju recenzentima na procjenu; rukopise koji se vraćaju autorima na doradu i odbijene rukopise. Nakon najviše mjesec dana od predaje članka i predrecenzije obavljene od strane uredništva, autor može dobiti natrag svoj rukopis sa sugestijama za poboljšanje teksta. Autor nakon revizije rukopisa vraća uredništvu prepravljenu verziju.

Recenzija (Peer review)

Za Radove IPU provodi se dvostruko slijepi recenzijski postupak. Rukopisi se šalju recenzentima koji se bave istim ili bliskim područjem istraživanja. Recenzenti (dva, a u slučaju bitno različitih mišljenja tri recenzenta) iznose svoje mišljenje o znanstvenom doprinosu članka, utemeljeno na pažljivom čitanju, poznavanju i provjeri činjenica, kao i eventualne sugestije za poboljšanje rukopisa. Recenzenti se pritom rukovode međunarodno prihvaćenim standardima u procjeni kvalitete članka, pri čemu je najvažniji kriterij njegova izvornost i važnost doprinosa proučavanju i interpretaciji određene teme. Na temelju recenzija uredništvo donosi odluku o kategoriji članka.

Revizija teksta

Autori će dobiti na uvid recenzije svojih članaka, a u nekim slučajevima i dodatne upute i sugestije koje treba uvažiti. Autor vraća revidiranu varijantu rukopisa s naznačenim izmjenama. Članci koje autori po preporuci recenzenata trebaju znatno promijeniti šalju se nakon učinjenih ispravaka na procjenu istim recenzentima ako su to zatražili.

Članci uredništva i sukob interesa

Kako bi se izbjegao sukob interesa i osigurala objektivnost, recenzijski postupak za članke predane od strane urednika i članova uredništva provodi nezavisni vanjski član, po uzoru na preporuke Povjerenstva za izdavačku etičnost: http://publicationethics.org/case/editor-author-own-journal.

Vaša narudžba

Pregledajte košaricu